NL / EN

Opleidingen

Talenten en kansen optimaal benutten

Bij Nobleo Manufacturing verwachten wij van iedereen dat ze hun eigen talenten en kansen optimaal benutten. Als je wilt werken aan technisch uitdagende en innovatieve industrialisatieprojecten, is het nodig de lat steeds hoger te leggen. Maar ook open te staan voor constructieve feedback van vakcollega’s.

Zelfontwikkelde interne opleidingen

Om je kennis en ervaring zowel te verbreden als te verdiepen, ontwikkelen en organiseren wij regelmatig opleidingen, kennissessies en intervisiebijeenkomsten rondom uiteenlopende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als Process Improvement, Lean of logistieke IT-tools. Naast vakinhoudelijke thema’s besteden we ook aandacht aan soft skills die bijdragen aan de effectieve samenwerking binnen projecten.

Lean Six Sigma Green Belt
In oktober 2018 is een interne Lean Six Sigma training van start gegaan. Het doel is om iedereen binnen Nobleo Manufacturing in ieder geval een Green Belt te laten worden.

> LSS GB training